รูปอ้อม


nongaom


อ้อม

ยินดีต่อนรับสู่เว็บบล๊อกของอ้อม ทุกท่านที่เข้าชมกรุณาเสนอแนะความคิดเห็นในเว็บบล๊อกด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ สมนึก ศรีโมอ่อน

ประวัติส่วนตัว

ข้าพเจ้านางสาวศิริพร ราชจันทึก (อ้อม) กำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เอกนิติศาสตร์
ปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 484401059
ปัจจุบันเกรดเฉลี่ย 3.56 จบชั้นมัธยมศึกษามาจากโรงเรียนปากช่อง
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 21/1 หมู่ 3 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
มีพี่น้อง 2 คน
1.นางสาวศิริพร ราชจันทึก (ข้าพเจ้าพี่คนโต)
2.นายฉันทวัฒิน์ ราชจันทึก (น้องชาย)

สถานที่ฝึกงาน ศาลจังหวัดนครปฐมอ้อม นิติศาสตร์ ปี4

การทำเว็บนางสาวศิริพร ราชจันทึก
(อ้อม)
เอกนิติศาสตร์ ปีที่ 4
รหัส 484401059